12 Οκτ 2008

Εισαγωγή μαθήματος δικαιωμάτων του ανθρώπου στη σχολική εκπαίδευση

Η εισαγωγή μαθημάτων δικαιωμάτων του ανθρώπου στο βασικό κορμό της εκπαίδευσης τόσο των τριών σχολικών βαθμίδων όσο και της δια βίου εκπαίδευσης, έχει συμφωνηθεί ήδη από το 2002 σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης. Στη Σύσταση (2002)12 της Επιτροπής των Υπουργών, καλούνται τα κράτη μέλη να κάνουν την εκπαίδευση για δημοκρατικές αρχές συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαίδευσης σε όλα τα στάδια.
Περισσότερα...
Από το www.esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου