20 Οκτ 2010

Notebooks και netbooks σε σχολεία της Ευρώπης

Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2010-11,  συνολικά 8.000 μαθητές και 1.200 δάσκαλοι σε ολόκληρη την Ευρώπη χρησιμοποιούν καθημερινά στην τάξη netbook και notebook, χάρη στο πιλοτικό Τάξη με netbooks 01πρόγραμμα του Acer-European Schoolnet, Educational Netbook Pilot. Αυτό μεταφράζεται σε ένα σύνολο 240 τάξεων πλήρως εξοπλισμένων με netbook, σε έξι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα σε: Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Το European Schoolnet Association είναι ένα δίκτυο από 31 Ευρωπαϊκά Υπουργεία Παιδείας, που δημιουργήθηκε πριν 10 χρόνια, με στόχο την εισαγωγή καινοτομιών στη διδασκαλία μέσα στην τάξη, καθώς και στην εκμάθηση μεθόδων μέσα από τη χρήση τεχνολογιών. Στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από το European Schoolnet περιλαμβάνεται η εφαρμογή πολιτικής, η εκτέλεση έρευνας και η εφαρμογή καινοτομιών, η παροχή σχολικών υπηρεσιών και η εισαγωγή νέων ευκαιριών μάθησης και αλληλεπίδρασης.

Διαβάστε παρακάτω τη συνέχεια αυτής της προσπάθειας και κάντε μόνοι σας τις συγκρίσεις με το περσινό εγχείρημα του δικού μας Υπουργείου Παιδείας να δώσει netbooks στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς καμία απολύτως έρευνα, για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, όχι πάντως για το καλό των παιδιών… Δε χρειάζεται να πω τίποτε άλλο… Μόνο να υπογραμμίσω κάποιες λέξεις και φράσεις…

images

Με πρωτοβουλία της Acer που υποστηρίζεται από το European Schoolnet, στις τάξεις που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα παρέχεται εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, για μελέτη της επίδρασης που μπορεί να έχει η προσέγγιση “ένας υπολογιστής για κάθε μαθητή” στην εκμάθηση και τη διδασκαλία, εντός και εκτός της τάξης.

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2010 στην επονομαζόμενη προ πιλοτική φάση συμμετείχαν εξήντα τάξεις, οι οποίες το Σεπτέμβριο του 2010 πέρασαν στο πλήρες πιλοτικό πρόγραμμα.

Τα netbook είναι ακόμη νέο φαινόμενο στις εκπαιδευτικές ρυθμίσεις, όμως ήδη υπάρχουν παγκοσμίως διάφορα προγράμματα όπου κάθε μαθητής έχει τον προσωπικό του υπολογιστή, επιτρέποντας την εφαρμογή της παιδαγωγικής μεθόδου ένας προς έναν (1:1). Το πιλοτικό πρόγραμμα εξερευνά την επίδραση που μπορεί να έχει η εισαγωγή των netbook και της παιδαγωγικής μεθόδου 1:1, στις διαδικασίες που εμπλέκονται στην εκπαίδευση και τη μάθηση.

Στόχος είναι η κατανόηση και τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο μαθητές και δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα netbook σε διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα π.χ. χρήση στο σχολείο έναντι χρήσης εκτός σχολείου, ιδιωτική έναντι συλλογικής χρήσης και εκπαιδευτική χρήση έναντι χρήσης κατά τον ελεύθερο χρόνο.

Μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος, σε κάθε σχολείο που συμμετέχει έχει συσταθεί "Ομάδα Netbook" που αποτελείται από τους δασκάλους που διδάσκουν στην τάξη (στους δάσκαλους που συμμετέχουν παρέχεται ένα notebook της Acer), ένας συντονιστής της πληροφορικής και ένα μέλος της ανώτερης ηγετικής ομάδας.

Η "Ομάδα Netbook" σχεδιάζει και εφαρμόζει τη χρήση των netbook για τους σκοπούς διδασκαλίας και εκμάθησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζεται σε κάθε χώρα. Ενθαρρύνονται σε μεγάλο βαθμό τα έργα διασταυρούμενων μαθημάτων που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή δύο ή περισσοτέρων δασκάλων σε στενή μεταξύ τους συνεργασία. Σε ατομικό επίπεδο οι δάσκαλοι μπορούν να σχεδιάσουν ξεχωριστά παιδαγωγικά έργα και να χρησιμοποιήσουν τα netbook στο δικό τους έργο.

Για την υποστήριξη των δασκάλων στο έργο τους προωθείται η συμμετοχή σε μία online κοινότητα (
www.netbooks.eun.org) για ανταλλαγή εμπειριών και αμοιβαία εκμάθηση. Εξετάζονται περιπτώσεις συν-σχεδιασμού netbook παιδαγωγικής μεθόδου 1:1.

Η παιδαγωγική προσέγγιση 1:1 επισημαίνει το γεγονός ότι οι μαθητές έχουν netbook που είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, επωφελούμενοι της συνδυαζόμενης μαθησιακής προσέγγισης μέσα από την εναλλαγή δραστηριοτήτων online και offline, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Η προσέγγιση netbook 1:1 συνδυάζει αρμονικά τα όρια μεταξύ επίσημης και ανεπίσημης εκμάθησης, καθώς οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα netbook όχι μόνο στο περιβάλλον του σχολείου, αλλά και εκτός του σχολικού ωραρίου.

Κατά την αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια από όλους τους εμπλεκόμενους περιλαμβανομένων των δασκάλων, των διευθυντών σχολείων των συντονιστών πληροφορικής των σχολείων, των μαθητευόμενων και των γονιών.

Αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών της τάξης του μέλλοντος και επίσης θα βοηθήσει την Acer και το European Schoolnet να κατανοήσουν καλύτερα ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος εξυπηρέτησης των παιδαγωγικών αναγκών μέσω της τεχνολογίας.

Πρόγραμμα με στόχους, συγκεκριμένη διαδικασία, υποστήριξη, αξιολόγηση… δεδομένα που για μας στην Ελλάδα είναι “περιττά” ή και “επικίνδυνα”.

Πηγές

http://pcnea.blogspot.com

http://www.acer.com/education/gre/home.html

Περισσότερα

www.eun.org
www.netbooks.eun.org


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου